พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
1072
เมื่อวานนี้
1547
เดือนนี้
7727
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1019912
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการคณัชญ์(ดำ)
ฉายา :
สุเมโธ
นามสกุล :
กลีบกลาง
อายุ :
55 ปี
พรรษา :
17 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
-
สังกัดวัด
ตำบล ไทยสามัคคี อำเภอ โนนดินแดง (10) จังหวัด บุรีรัมย์ (482)
โทร : 088 482 5177
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ไทยสาม้คคี อำเภอ โนนดินแดง (10) จังหวัด บุรีรัมย์ (483)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00