พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
821
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14734
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990932
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการเบญจรงค์
ฉายา :
ปุญฺญาคโม
อายุ :
54 ปี
พรรษา :
8 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ปบ.ส.
สังกัดวัด
ตำบล ชากบก (3) อำเภอ บ้านค่าย (22) จังหวัด ระยอง (144)
โทร : 084-8836397
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ชากบก (3) อำเภอ บ้านค่าย (22) จังหวัด ระยอง (144)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11