พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
51
วันนี้
387
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11018
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987216
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์สุรศักดิ์
ฉายา :
สุรสิทฺโธ
อายุ :
40 ปี
พรรษา :
14 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พศ.บ.
สังกัดวัด
โทร : ๐๘๐-๖๕๐๘๙๖๒
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11