พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
277
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23190
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999388
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมเกียรติ
ฉายา :
ธมฺมโสภโณ
อายุ :
56 ปี
พรรษา :
28 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พศ.บ.
สังกัดวัด
โทร : ๐๘๑-๙๓๕๒๙๖๒
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล อำแพง (4) อำเภอ บ้านแพ้ว (22) จังหวัด สมุทรสาคร (115)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11