พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
856
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14769
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990967
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์สังเกตุ
ฉายา :
จนฺทสาโร
อายุ :
60 ปี
พรรษา :
12 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.บส.
สังกัดวัด
ตำบล บ้านนา (3) อำเภอ แกลง (35) จังหวัด ระยอง (144)
โทร : 081-3858115
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล บ้านนา (3) อำเภอ แกลง (33) จังหวัด ระยอง (144)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11