พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
842
เมื่อวานนี้
943
เดือนนี้
20813
เดือนที่ผ่านมา
32197
ทั้งหมด
849265
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์คณา
ฉายา :
ธีรวํโส
อายุ :
31 ปี
พรรษา :
7 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล บ้านนา (3) อำเภอ แกลง (35) จังหวัด ระยอง (144)
โทร : 089-2972489
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล บ้านนา (3) อำเภอ แกลง (33) จังหวัด ระยอง (144)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11