พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
48
วันนี้
864
เมื่อวานนี้
871
เดือนนี้
16458
เดือนที่ผ่านมา
32197
ทั้งหมด
844910
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์ทรงพจน์
ฉายา :
กิตฺติสาโร
อายุ :
60 ปี
พรรษา :
28 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.บ.ส.
สังกัดวัด
ตำบล บ้านนา (3) อำเภอ แกลง (35) จังหวัด ระยอง (144)
โทร : 038-672483
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล บ้านนา (3) อำเภอ แกลง (33) จังหวัด ระยอง (144)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11