พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1576
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26324
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002522
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระวันณา
ฉายา :
ญาณวุฑฺโฒ
นามสกุล :
-
อายุ :
37 ปี
พรรษา :
2 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
ตรี
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล ห้วยพิชัย (6) อำเภอ ปากชม (12) จังหวัด เลย (301)
โทร : 092-1274516
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ห้วยพิชัย (6) อำเภอ ปากชม (13) จังหวัด เลย (304)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00