พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
237
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11939
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988137
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอภิรักษ์
ฉายา :
ธมฺมรกฺขิโต
อายุ :
40 ปี
พรรษา :
11 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
โทร : 084-4118919
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล นาเสียว อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ (403)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11