พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
110
วันนี้
655
เมื่อวานนี้
1193
เดือนนี้
5763
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1017948
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมคิด
ฉายา :
กิตฺติญาโณ
นามสกุล :
-
อายุ :
46 ปี
พรรษา :
24 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
-
สังกัดวัด
ตำบล พิงพวย (4) อำเภอ ศรีรัตนะ (21) จังหวัด ศรีสะเกษ (513)
โทร : 098-2427650
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล หนองคอนไทย อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ศรีสะเกษ (514)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00