พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
125
วันนี้
431
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8262
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020447
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูปทุมฉันทกิจ
ฉายา :
ฉนฺทโก
นามสกุล :
-
อายุ :
75 ปี
พรรษา :
35 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.4
สังกัดวัด
ตำบล ม่วง (5) อำเภอ มหาชนะชัย (31) จังหวัด ยโสธร (201)
โทร : 081-2666107
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ม่วง (5) อำเภอ มหาชนะชัย (30) จังหวัด ยโสธร (201)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00