พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
124
วันนี้
431
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8262
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020447
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูวรวัฒน์โสภณ (พายัพ)
ฉายา :
ฐานวโร
นามสกุล :
-
อายุ :
48 ปี
พรรษา :
28 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.6
สังกัดวัด
ตำบล กุดแห่ (3) อำเภอ เลิงนกทา (47) จังหวัด ยโสธร (201)
โทร : 083-3844758
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล กุดแห่ (3) อำเภอ เลิงนกทา (46) จังหวัด ยโสธร (201)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00