พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
51
วันนี้
976
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12678
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988876
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระใบฎีกาบรรพต
ฉายา :
กตปุญฺโญ
อายุ :
58 ปี
พรรษา :
36 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พธ.บ.
สังกัดวัด
ตำบล หัวเมือง (4) อำเภอ มหาชนะชัย (36) จังหวัด ยโสธร (195)
โทร : 087-8709181
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล หัวเมือง (2) อำเภอ มหาชนะชัย (35) จังหวัด ยโสธร (195)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11