พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
929
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23842
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000040
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระใบฎีกาสุวิท
ฉายา :
กิตฺติญาโณ
อายุ :
43 ปี
พรรษา :
7 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล โพธิ์ไทร (4) อำเภอ ป่าติ้ว (11) จังหวัด ยโสธร (195)
โทร : 081-5795838
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล โพธิ์ไทร (4) อำเภอ ป่าติ้ว (11) จังหวัด ยโสธร (195)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11