พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
1827
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24740
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000938
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูภาวนาวชิรคุณ/ วิ.ดร.
ฉายา :
วชิรธมฺโม
อายุ :
48 ปี
พรรษา :
25 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
5
วุฒิทางโลก :
-
สังกัดวัด
โทร : 086-0625237
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00