พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
105
วันนี้
1052
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14640
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026825
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูสุธรรมโศภน
ฉายา :
เตชพโล
นามสกุล :
-
อายุ :
67 ปี
พรรษา :
27 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล เขาปูน (1) อำเภอ ห้วยยอด (12) จังหวัด ตรัง (67)
โทร : 089-5891150
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล เขาปูน (1) อำเภอ ห้วยยอด (16) จังหวัด ตรัง (68)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00