พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
1701
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21572
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997770
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการสราวุธ
ฉายา :
ฐิตปญฺโญ
อายุ :
- ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
-
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
-
สังกัดวัด
ตำบล ห้วยใหญ่ (4) อำเภอ บางละมุง (20) จังหวัด ชลบุรี (250)
โทร : -
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ห้วยใหญ่ (2) อำเภอ บางละมุง (15) จังหวัด ชลบุรี (250)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11