พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
56
วันนี้
313
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26661
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002859
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์สุเมธ
ฉายา :
ฐิติญาโณ
นามสกุล :
-
อายุ :
36 ปี
พรรษา :
9 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ตะโล๊ะ อำเภอ ยะหริ่ง (3) จังหวัด ปัตตานี (58)
โทร : 09-2578-0433
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ตะโละ (1) อำเภอ ยะหริ่ง (3) จังหวัด ปัตตานี (58)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00