พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
980
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12682
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988880
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระประกอบ
ฉายา :
ฉฺนทสุโภ
อายุ :
36 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ค.บ.
สังกัดวัด
ตำบล ศรีสุนทร (3) อำเภอ ถลาง (3) จังหวัด ภูเก็ต (35)
โทร : 086-7390490
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ศรีสุนทร (3) อำเภอ ถลาง (3) จังหวัด ภูเก็ต (35)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11