พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
837
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14750
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990948
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระรังสรรค์
ฉายา :
ธมฺมรโส
อายุ :
45 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล บ้านโพธิ์ (3) อำเภอ เมืองตรัง (28) จังหวัด ตรัง (55)
โทร : 081-3965894
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล บ้านโพธิ์ (3) อำเภอ เมืองตรัง (25) จังหวัด ตรัง (55)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11