พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
90
วันนี้
829
เมื่อวานนี้
943
เดือนนี้
20800
เดือนที่ผ่านมา
32197
ทั้งหมด
849252
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระธีระยุทธ
ฉายา :
จิตฺตปญฺโญ
อายุ :
28 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ปวส.
สังกัดวัด
ตำบล วังคีรี (1) อำเภอ ห้วยยอด (7) จังหวัด ตรัง (55)
โทร : 080-1434689
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล วังคีรี (1) อำเภอ ห้วยยอด (9) จังหวัด ตรัง (55)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11