พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
1109
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18762
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961103
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการจรัญญา
ฉายา :
สิริปญฺโญ
อายุ :
48 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล วังมะปราง (2) อำเภอ วังวิเศษ (4) จังหวัด ตรัง (55)
โทร : 084-0565741
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล วังมะปราง (2) อำเภอ วังวิเศษ (4) จังหวัด ตรัง (55)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11