พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
851
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14764
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990962
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระณัฐชวนันท์
ฉายา :
พุทฺธสโร
อายุ :
31 ปี
พรรษา :
7 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล วังมะปราง (2) อำเภอ วังวิเศษ (4) จังหวัด ตรัง (55)
โทร : 080-0412018
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล วังมะปราง (2) อำเภอ วังวิเศษ (4) จังหวัด ตรัง (55)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11