พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
539
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19043
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995241
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระมหาภูริภัทร์
ฉายา :
ปญฺญาวชิโร
อายุ :
35 ปี
พรรษา :
12 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
9
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล นาเหนือ (3) อำเภอ อ่าวลึก (8) จังหวัด กระบี่ (41)
โทร : 083-4840849
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล นาเหนือ (4) อำเภอ อ่าวลึก (8) จังหวัด กระบี่ (41)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11