พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
547
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19051
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995249
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูวิสิฐสังฆคุณ
ฉายา :
ฐานิสฺสโร
อายุ :
61 ปี
พรรษา :
40 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.4
สังกัดวัด
ตำบล เขาเขน (2) อำเภอ ปลายพระยา (4) จังหวัด กระบี่ (41)
โทร : 089-8727126
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล เขาเขน (2) อำเภอ ปลายพระยา (4) จังหวัด กระบี่ (41)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11