พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
51
วันนี้
243
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23156
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999354
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระพร
ฉายา :
กิตฺติสมฺปนฺโน
อายุ :
48 ปี
พรรษา :
20 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล เขาพนม (3) อำเภอ เขาพนม (4) จังหวัด กระบี่ (41)
โทร : 083-9650842
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล เขาพนม (3) อำเภอ เขาพนม (4) จังหวัด กระบี่ (41)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11