พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
56
วันนี้
341
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26689
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002887
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการเดชนฤทธิ์
ฉายา :
ธมฺมโชโต
นามสกุล :
-
อายุ :
- ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ไทรบึง อำเภอ พระแสง (6) จังหวัด สุราษฎร์ธานี (163)
โทร : 0878960923
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ไทรบึง อำเภอ พระแสง (6) จังหวัด สุราษฎร์ธานี (162)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00