พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
1122
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17173
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993371
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูสังฆรักษ์ณรงค์
ฉายา :
ฐานุตฺตโร
อายุ :
34 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ตรี
สังกัดวัด
ตำบล น้ำจืด (1) อำเภอ กระบุรี (4) จังหวัด ระนอง (42)
โทร : 083-1697826
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล น้ำจืด (2) อำเภอ กระบุรี (4) จังหวัด ระนอง (42)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11