พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
985
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12687
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988885
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการธีระวัฒน์ ปวฑฺฒโน
ฉายา :
-
อายุ :
65 ปี
พรรษา :
23 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล ปากช่อง (9) อำเภอ จอมบึง (19) จังหวัด ราชบุรี (246)
โทร : 083-3114253
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ปากช่อง (5) อำเภอ จอมบึง (18) จังหวัด ราชบุรี (246)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11