พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
161
วันนี้
1235
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17286
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993484
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอภิชัช ธมฺมโชโต
ฉายา :
-
อายุ :
31 ปี
พรรษา :
9 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล เบิกไพร (4) อำเภอ บ้านโป่ง (28) จังหวัด ราชบุรี (246)
โทร : 081-8576696
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล เบิกไพร (4) อำเภอ บ้านโป่ง (28) จังหวัด ราชบุรี (246)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11