พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
304
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23217
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999415
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอาณัติ ยนฺตสีโล
ฉายา :
-
อายุ :
35 ปี
พรรษา :
9 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล โพธาราม (5) อำเภอ โพธาราม (31) จังหวัด ราชบุรี (246)
โทร : 088-9341541
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล โพธาราม (7) อำเภอ โพธาราม (31) จังหวัด ราชบุรี (246)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11