พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
1823
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24736
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000934
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูโสภณภัทรธรรม
ฉายา :
ติสฺสวงฺโส
อายุ :
78 ปี
พรรษา :
51 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.4
สังกัดวัด
ตำบล ปากรอ (1) อำเภอ สิงหนคร (29) จังหวัด สงขลา (230)
โทร : 081-9696485
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ปากรอ (1) อำเภอ สิงหนคร (28) จังหวัด สงขลา (228)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00