พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
748
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28698
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075202
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระปลัดสำเริง
ฉายา :
จิตญาโณ
นามสกุล :
-
อายุ :
55 ปี
พรรษา :
10 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
มศ.3
สังกัดวัด
ตำบล ลำสินธ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ (3) จังหวัด พัทลุง (85)
โทร : 085-6904474
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ลำสินธ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ (3) จังหวัด พัทลุง (87)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00