พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
749
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28699
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075203
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระประสพ
ฉายา :
ญาณวีโร
นามสกุล :
-
อายุ :
55 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล แพรกหา (3) อำเภอ ควนขนุน (23) จังหวัด พัทลุง (85)
โทร : -
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล แพรกหา (3) อำเภอ ควนขนุน (21) จังหวัด พัทลุง (87)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00