พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
47
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11855
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988053
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสงวน
ฉายา :
สุทฺธิจิตฺโต
อายุ :
73 ปี
พรรษา :
13 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล ป่ามะม่วง (1) อำเภอ เมืองตาก (36) จังหวัด ตาก (136)
โทร : 087-2040963
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ป่ามะม่าง อำเภอ เมืองตาก (37) จังหวัด ตาก (136)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11