พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
94
วันนี้
940
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23853
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000051
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระเลิศพร
ฉายา :
ปญฺญาวุฑโฒ
อายุ :
52 ปี
พรรษา :
7 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล หนองบัวหนือ อำเภอ เมืองตาก (36) จังหวัด ตาก (136)
โทร : 082-2282371
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11