พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
994
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12696
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988894
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอภิสิทธิ์
ฉายา :
ทนฺตจิตฺโต
อายุ :
37 ปี
พรรษา :
16 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
รป.ศ.
สังกัดวัด
ตำบล แม่ตาว (3) อำเภอ แม่สอด (36) จังหวัด ตาก (136)
โทร : 081-9734503
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล มาตาว อำเภอ แม่สอด (37) จังหวัด ตาก (136)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11