พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
206
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11908
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988106
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระใบฎีกาสมศักดิ์
ฉายา :
กิตฺติภทฺโท
อายุ :
30 ปี
พรรษา :
10 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
อนุปริญญา
สังกัดวัด
ตำบล พระธาตุผาแดง (6) อำเภอ แม่สอด (36) จังหวัด ตาก (136)
โทร : 081-1483157
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล พระธาตุผาแดง (9) อำเภอ แม่สอด (37) จังหวัด ตาก (136)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11