พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
206
วันนี้
1302
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17353
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993551
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการสมภักดิ์
ฉายา :
ขนติธโร
อายุ :
53 ปี
พรรษา :
33 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล แม่สอด (17) อำเภอ แม่สอด (36) จังหวัด ตาก (136)
โทร : 081-9711658
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล แม่สอด (10) อำเภอ แม่สอด (37) จังหวัด ตาก (136)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11