พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
916
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23829
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000027
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอดิศักดิ์
ฉายา :
อกิญฺจโน
อายุ :
45 ปี
พรรษา :
14 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล หนองบัวใต้ (4) อำเภอ เมืองตาก (36) จังหวัด ตาก (136)
โทร : -
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล สามเงา (3) อำเภอ สามเงา (12) จังหวัด ตาก (136)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11