พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
244
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23157
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999355
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสมุห์อรัญ
ฉายา :
อาภาธโร
อายุ :
41 ปี
พรรษา :
17 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พธ.บ.
สังกัดวัด
ตำบล เชียงทอง (5) อำเภอ วังเจ้า (11) จังหวัด ตาก (136)
โทร : 084-3112195
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล เชียงทอง (5) อำเภอ วังเจ้า (10) จังหวัด ตาก (136)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11