พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
224
วันนี้
1300
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17351
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993549
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระสุวิทย์
ฉายา :
ธนิสฺสโร
อายุ :
27 ปี
พรรษา :
6 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
โท
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล แม่ท้อ (4) อำเภอ เมืองตาก (36) จังหวัด ตาก (136)
โทร : 089-0645293
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ป่ามะม่วง (4) อำเภอ เมืองตาก (37) จังหวัด ตาก (136)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11