พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
1585
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26333
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002531
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์
ฉายา :
สิริวฑฺฒนเมธี
นามสกุล :
ทะนุก้ำ
อายุ :
20 ปี
พรรษา :
1 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล ป่าสัก (8) อำเภอ เมืองลำพูน (98) จังหวัด ลำพูน (241)
โทร : 080-1315378
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ป่าสัก (8) อำเภอ เมืองลำพูน (102) จังหวัด ลำพูน (245)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00