พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
468
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11099
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987297
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระแก้ว
ฉายา :
ปญฺญาวฑฺฒโน
อายุ :
30 ปี
พรรษา :
8 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล หนองแฝก (3) อำเภอ สารภี (20) จังหวัด เชียงใหม่ (401)
โทร : 081-6724346
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ยางเนิ้ง (6) อำเภอ สารภี (22) จังหวัด เชียงใหม่ (401)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11