พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
52
วันนี้
833
เมื่อวานนี้
1402
เดือนนี้
23493
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1103987
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระโกสินทร์
ฉายา :
มหาปคุโณ
นามสกุล :
-
อายุ :
36 ปี
พรรษา :
4 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.3
สังกัดวัด
ตำบล ไทรงาม (3) อำเภอ ไทรงาม (9) จังหวัด กำแพงเพชร (160)
โทร : -
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ไทรงาม (4) อำเภอ ไทรงาม (10) จังหวัด กำแพงเพชร (160)
ข้อมูล ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:21:00