พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
982
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12684
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988882
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการชยุธ
ฉายา :
ชวนปญฺโญ
อายุ :
53 ปี
พรรษา :
11 พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
ตรี
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ป.ตรี
สังกัดวัด
ตำบล กองก๋อย (1) อำเภอ สบเมย (6) จังหวัด แม่ฮ่องสอน (98)
โทร : 084-4830775
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล กองก๋อย (2) อำเภอ สบเมย (7) จังหวัด แม่ฮ่องสอน (98)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11