พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
51
วันนี้
384
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11015
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987213
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระใบฎีกาสิริวุฒิ
ฉายา :
ปญฺญาวชิโร
อายุ :
42 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
กศ.ม
สังกัดวัด
ตำบล แม่คำมี (3) อำเภอ เมืองแพร่ (99) จังหวัด แพร่ (250)
โทร : 08-6915-7589
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ในเวียง (34) อำเภอ เมืองแพร่ (98) จังหวัด แพร่ (250)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11