พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
185
วันนี้
1031
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23944
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000142
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอธิการนิรุตต์
ฉายา :
ธมฺมวํโส
อายุ :
58 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
พธ.บ
สังกัดวัด
ตำบล ป่าแดง (5) อำเภอ เมืองแพร่ (99) จังหวัด แพร่ (250)
โทร : 089-9993247
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ป่าแดง (14) อำเภอ เมืองแพร่ (98) จังหวัด แพร่ (250)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11