พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
189
วันนี้
1430
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17481
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993679
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระใบฎีกาโสภณ
ฉายา :
เตชปญฺโญ
อายุ :
47 ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
เอก
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
ม.6
สังกัดวัด
ตำบล ปากกาง (3) อำเภอ ลอง (28) จังหวัด แพร่ (250)
โทร : 081-0239612
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล ปากกาง (1) อำเภอ ลอง (28) จังหวัด แพร่ (250)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11