พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
1627
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21498
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997696
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ :
พระอาณัติ
ฉายา :
ปุณฺญาคโม
อายุ :
- ปี
พรรษา :
- พรรษา
ข้อมูลการศึกษา
นักธรรม :
-
เปรียญธรรม :
-
วุฒิทางโลก :
-
สังกัดวัด
ตำบล วังชิ้น (7) อำเภอ วังชิ้น (28) จังหวัด แพร่ (250)
โทร : 088-4066608
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ตำบล วังชิ้น (7) อำเภอ วังชิ้น (28) จังหวัด แพร่ (250)
ข้อมูล ณ วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:23:11